Wybór poziomu czułości wbudowanego mikrofonu (Built-In Mic Sensitivity)

Poziom czułości wbudowanego mikrofonu można samodzielnie ustawić. Ustaw tę pozycję menu przed rozpoczęciem nagrywania.

  1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Built-In Mic Sensitivity” z menu HOME po czym naciśnij .

  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądany poziom czułości mikrofonu, po czym naciśnij.
  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

  • Auto: Odpowiedni poziom czułości jest dobierany automatycznie do nagrywanego głosu ludzkiego (ustawienie domyślne).
  • High: Do nagrywania odległego lub cichego głosu ludzkiego na dużej przestrzeni, na przykład w salach konferencyjnych.
  • Medium: Do nagrywania podczas małych zebrań lub wywiadów.
  • Low: Do nagrywania notatek głosowych mówionych do wbudowanego mikrofonu lub nagrywania bliskiego lub głośnego głosu ludzkiego.

Uwaga

  • Podczas nagrywania dźwięku z urządzenia zewnętrznego funkcja Built-In Mic Sensitivity jest wyłączona.