Wybieranie segmentu pliku do wielokrotnego odtwarzania (odtwarzanie wielokrotne A-B)

Możesz wybrać punkt początkowy A i punkt kończący B w pliku, aby wielokrotnie odtwarzać część pomiędzy wybranymi punktami.

  1. W trybie gotowości do odtwarzania lub podczas odtwarzania naciśnij A-B, aby wybrać punkt początkowy A.
    Zostanie wyświetlone „A-B B?”.
  2. Ponownie naciśnij A-B, aby ustawić punkt końcowy B.
    Zostanie wyświetlony komunikat „ A-B”, a określony fragment będzie odtwarzany wielokrotnie.

Uwaga

  • Jeśli wybierzesz punkt początkowy A, a później wybierzesz ten sam punkt jako punkt końcowy B w trybie gotowości do odtwarzania, wybrany punkt początkowy A zostanie anulowany.
  • Nie można włączyć funkcji odtwarzania wielokrotnego z przytrzymanym przyciskiem, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania wielokrotnego A-B.

Wskazówka

  • Aby wyłączyć odtwarzanie wielokrotne A-B i powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie naciśnij A-B.

  • Aby zmienić segment wybrany dla funkcji wielokrotnego odtwarzania A-B, powróć do normalnego odtwarzania, a następnie powtórz kroki 1 i 2.