Dodatkowe operacje dostępne podczas nagrywania

Podczas nagrywania można wykonywać następujące operacje.

Wstrzymywanie nagrywania

Naciśnij REC/PAUSE.

Kiedy nagrywanie jest wstrzymane, wskaźnik pracy miga na czerwono i w oknie wyświetlacza pojawia się migający symbol.

Jeśli nagrywanie pozostanie wstrzymane przez godzinę, zostanie automatyczne wyłączone.

Wznawianie nagrywania po wstrzymaniu

Ponownie naciśnij przycisk REC/PAUSE.

Nagrywanie rozpocznie się od momentu, w którym zostało wstrzymane. (Aby całkowicie zatrzymać wstrzymane nagrywanie, naciśnij STOP.)

Sprawdzanie trwającego nagrywania od początku

Naciśnij w trybie gotowości do nagrywania.

Nagrywanie zostanie przerwane i rozpocznie się odtwarzanie nagrania od początku.