Kopiowanie plików z dyktafonu do komputera

Pliki i foldery z dyktafonu można kopiować i zapisywać w pamięci komputera.

  1. Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.
  2. Skopiuj pliki lub foldery, które chcesz przesłać do komputera.
    Przeciągnij i upuść pliki lub foldery, które chcesz skopiować z „IC RECORDER” lub „MEMORY CARD” na dysk lokalny komputera.
  3. Odłącz dyktafon od komputera.

Wskazówka

  • Aby skopiować plik lub folder (metodą przeciągnij i upuść), kliknij i przytrzymaj plik lub folder (), przeciągnij () i upuść ().

A: IC RECORDER lub MEMORY CARD

B: Komputer