Wybór trybu nagrywania w konkretnej sytuacji

Niektóre ustawienia nagrywania, na przykład tryb nagrywania i poziom czułości wbudowanego mikrofonu, można zmienić jednocześnie dla określonej sytuacji nagrywania, wybierając jeden z trybów nagrywania (Scene Select).

  1. W trybie gotowości do nagrywania wybierz „Scene Select” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądany tryb, po czym naciśnij.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

Scene Select Off:
Dostępna dla sytuacji, gdy nie ma potrzeby wyboru trybu nagrywania.
Auto Voice Rec:
Do nagrywania głosu ludzkiego (ustawienie domyślne).
Meeting:
Do nagrywania głosu ludzkiego na dużej przestrzeni, na przykład w salach konferencyjnych.
Lecture:
Do nagrywania seminariów i wykładów.
Voice Notes:
Do nagrywania notatek głosowych mówionych do wbudowanego mikrofonu.
Interview:
Do nagrywania głosu ludzkiego z odległości od 1 do 2 metrów, na przykład podczas wywiadów i niewielkich spotkań.