Ograniczenia systemowe

Z uwagi na ograniczenia systemowe dyktafonu mogą wystąpić następujące problemy, które nie oznaczają usterek:

Pliki muzyczne nie są wyświetlane w oczekiwanej kolejności lub nie można odtwarzać ich w takiej kolejności.

Pliki muzyczne przesłane z komputera na dyktafon są segregowane według numerów ścieżek metadanych lub nazw plików.

Nagrywany plik jest dzielony automatycznie.

Jeśli rozmiar pliku osiągnie maksymalną dopuszczalną wielkość (1 GB dla pliku MP3) podczas nagrywania, plik zostanie podzielony i część nagrania w miejscu podzielenia pliku może zostać utracona.

Wszystkie znaki są wyświetlane w jako duże litery.

W zależności od kombinacji znaków nazwa folderu wprowadzona na komputerze może być wyświetlana dużymi literami na dyktafonie.

W miejscu nazwy folderu, tytułu, wykonawcy lub nazwy pliku widoczne są nieczytelne znaki lub .

Użyto znaków, których dyktafon nie odczytuje. Nie używaj znaków 2-bitowych.

Wybrany segment do odtwarzania wielokrotnego A-B nie jest odtwarzany we wskazanym miejscu.

Może się to zdarzać w niektórych plikach.

Pozostały czas nagrywania może być krótszy po podzieleniu pliku.

Dyktafon wykorzystuje część pamięci do zarządzania podzielonymi plikami, co skraca czas pozostały do nagrywania.