Podczas wyświetlania kategorii wyszukiwania pliku

Po wybraniu „ Recorded Files” lub „ Music” w menu HOME w oknie wyświetlacza pojawią się kategorie wyszukiwania zapisanych plików.

Uwaga

  • Powyższe ekrany służą jedynie celom informacyjnym. Mogą wyglądać inaczej niż informacje rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie.

Po wybraniu „ Recorded Files

Możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania:

Latest Recording:
Rozpoczyna odtwarzanie ostatniego nagrania.
Search by REC Date:
Nagrane pliki zostaną wyświetlone według daty nagrania.
Search by REC Scene:
Nagrane pliki zostaną wyświetlone według sceny nagrywania.
Folders:
Wyświetlona zostanie lista nagranych plików z wybranego folderu.

Po wybraniu „ Music

Możesz wybrać jedną z następujących kategorii wyszukiwania:

All Songs:
Zostanie wyświetlona lista wszystkich plików muzycznych.
Albums:
Pliki muzyczne zostaną wyświetlone według tytułów albumów.
Artists:
Pliki muzyczne zostaną wyświetlone według nazwisk wykonawców.
Folders:
Wyświetlona zostanie lista plików muzycznych z wybranego folderu.