O folderach i plikach

Poniższe rysunki przedstawiają strukturę folderów i plików pokazywaną na dyktafonie.

Dla opcji „ Recorded Files

FOLDER01”: Tutaj zapisywane są pliki nagrane za pomocą wbudowanego mikrofonu.

A: Menu HOME

B: Foldery

C: Pliki

Dla opcji „ Music

A: Menu HOME

B: Foldery

C: Pliki