Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem dyktafonu do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje.

  • Sprawdzić informacje podane w sekcji „Rozwiązywanie problemów”.

  • Wyjmij baterie z komory baterii/akumulatorów i ponownie je włóż.

    Niektóre problemy można rozwiązać poprzez wyjęcie baterii z komory baterii/akumulatorów i ponowne ich włożenie.

  • Sprawdź pomoc Sound Organizer 2.

    Szczegółowe informacje na temat obsługi oprogramowania Sound Organizer 2 zawiera pomoc oprogramowania Sound Organizer 2.

Jeśli problem nadal będzie występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.

Informacje dotyczące pomocy technicznej dla dyktafonu cyfrowego znajdują się na następujących stronach pomocy technicznej:

Dla klientów w Europie:

http://support.sony-europe.com/DNA

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Dla klientów w USA:

http://www.sony.com/recordersupport

Dla klientów w Kanadzie:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport

Dla klientów w Chinach:

https://service.sony.com.cn

Dla klientów w innych krajach/ regionach:

http://www.sony-asia.com/support

Należy mieć na uwadze, że podczas prac naprawczych nagrane pliki mogą zostać skasowane.