Automatycznie dodawanie znaczników ścieżek

Podczas nagrywania można automatycznie dodawać znaczniki ścieżki w określonych odstępach.

  1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Auto Track Marks” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać „Interval”, po czym naciśnij.
  3. Naciśnijlub, aby wybrać długość odstępu, po czym naciśnij.

    Dostępne opcje to: „5min”, „10min”, „15min” lub „30min”.

    Funkcja Auto Track Marks jest włączona.

  4. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.

Wskazówka

  • Aby anulować proces ustawiania funkcji Auto Track Marks, wybierz „OFF” w kroku 2.
  • Kiedy funkcja Auto Track Marks jest włączona, możesz nadal nacisnąć T-MARK podczas nagrywania, aby dodać znacznik ścieżki w dowolnym miejscu.