Specifikationer

Mottagardel

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:

FM

Mottagningsområde 87,5 MHz – 107,9 MHz
Användningskänslighet 7 dBf
Signal-till-brus-förhållande 73 dB
Separation 50 dB vid 1 kHz

AM

Mottagningsområde 530 kHz – 1 710 kHz
Känslighet 26 µV

DSX-B700(EUR):

FM

Mottagningsområde När [AREA] ställts in på [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
När [AREA] ställts in på [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (vid steg om 30 kHz)
Användningskänslighet 7 dBf
Signal-till-brus-förhållande 73 dB
Separation 50 dB vid 1 kHz

AM/LW

Mottagningsområde 531 kHz – 1 602 kHz (AM)
153 kHz – 279 kHz (LW)
Känslighet 26 μV (AM)
50 μV (LW)

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN):

FM

Mottagningsområde 87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz)
87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 100 kHz)
87,5 MHz – 107,9 MHz (vid steg om 200 kHz)
FM-mottagningssteg Kan växla mellan 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Användningskänslighet 7 dBf
Signal-till-brus-förhållande 73 dB
Separation 50 dB vid 1 kHz

AM

Mottagningsområde 531 kHz – 1 602 kHz (vid steg om 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (vid steg om 10 kHz)
AM-mottagningssteg Kan växla mellan 9 kHz/10 kHz
Känslighet 26 µV

DSX-B710D:

DAB/DAB+

Mottagningsområde 174,928 MHz - 239,200 MHz
Antennterminal Extern antennanslutning

FM

Mottagningsområde 87,5 MHz – 108,0 MHz
Användningskänslighet 7 dBf
Signal-till-brus-förhållande 73 dB
Separation 50 dB vid 1 kHz

AM/LW

Mottagningsområde 531 kHz – 1 602 kHz (AM)
153 kHz – 279 kHz (LW)
Känslighet 26 μV (AM)
50 μV (LW)

USB-spelardel

Gränssnitt USB (full hastighet)
Maximal ström 1 A
Maximalt antal identifierbara mappar och filer Mappar (album): 256
filer (spår) per mapp: 256
Kompatibelt Android Open Accessory-protokoll (AOA) 2.0
Motsvarande kodec MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8 kbps – 320 kbps (stöd för VBR (variabel bithastighet))
Samplingsfrekvens: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32 kbps – 192 kbps (stöd för VBR (variabel bithastighet))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighet: 16 kbps – 320 kbps (stereo)
Samplingsfrekvens: 8 kHz – 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdjup: 16-bitars, 24-bitars
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Filsystem som stöds FAT16, FAT32

Trådlös kommunikation

Kommunikationssystem BLUETOOTH-standard version 3.0
Utgång BLUETOOTH-standard strömklass 2 (max. ledningsbunden +1 dBm)
Maximalt kommunikationsavstånd*1 Avstånd utan hinder ca. 10 m
Frekvensband 2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsmetod FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Motsvarande kodec SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara m.m.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler indikerar avsikten med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

Förstärkardel

Utgång Högtalarutgångar
Högtalarimpedans 4 Ω – 8 Ω
Maximal uteffekt 55 W × 4 (vid 4 Ω)

Allmänt

Strömkrav Bilbatteri på 12 V DC (negativ jordning)
Märkströmsförbrukning 10 A
Mått Ca. 178 mm × 100 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmått Ca. 182 mm × 111 mm × 159 mm (b/h/d)
Vikt Ca. 1,0 kg
Förpackningens innehåll Huvudenhet (1)
Fjärrkontroll (1): RM-X231 (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)
Delar för installation och anslutningar (1 uppsättning)
Alternativa tillbehör/utrustning SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-B700(UC))
Kabel för fjärringång till ratt: RC-SR1


Be din återförsäljare om mer information.


Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.