Anslutningsenheten kan inte identifiera denna enhet.

  • Ställ in denna enhet till standbyläge för ihopparning innan ihopparning sker.
  • Det går inte att identifiera enheten från en annan enhet när den är ansluten till två BLUETOOTH-enheter.
    • Koppla från någon av anslutningarna och sök efter enheten från en annan enhet.
  • När ihopparning av enheten är gjord ställer du in BLUETOOTH-signalutmatning till på.