Upphovsrätt

SiriusXM-logotyp

SiriusXM Connect Vehicle Tuner och abonnemang säljs separat.
www.siriusxm.com
Sirius, XM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. Med ensamrätt.


Bluetooth®-märket och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken sker på licens från Sony Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.


Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.


Denna produkt är skyddad av viss immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.


Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.


IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.


PANDORA, PANDORA-logotypen och handelsnamnet Pandora är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, LLC. Används under tillåtelse.


Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google LLC.