Ringa ett samtal med rösttaggar

Du kan ringa ett samtal genom att säga rösttaggen som lagrats i ansluten mobiltelefon som har en röstuppringningsfunktion.

  1. Tryck på CALL.
    När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [VOICE DIAL], tryck sedan på den.
    Håll annars VOICE intryckt i minst 2 sekunder (endast tillgängligt för den första mobiltelefonen som ansluts till enheten).
  3. Säg rösttaggen som lagrats på mobiltelefonen.
    Din röst identifieras och samtalet påbörjas.

Avbryta röstuppringning

Tryck på VOICE.