USB-enhetsuppspelning

HUB NO SUPPORT: USB-hubbar stöds inte.


IPOD STOP: iPod-uppspelning är avslutad.

  • Manövrera din iPod/iPhone för att starta uppspelning.

NOT SUPPORT ANDROID MODE

  • En USB-enhet som inte har stöd för AOA (Android Open Accessory) 2.0 ansluts till enheten när [USB MODE] är inställt på [ANDROID].
    • Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP].

USB ERROR: Det går inte att spela upp på USB-enheten.

  • Anslut USB-enheten igen.

USB NO DEVICE: USB-enheten är inte ansluten eller går inte att identifiera.

  • Se till att USB-enheten eller USB-kabeln är ordentligt ansluten.

USB NO MUSIC: Det finns ingen spelbar fil.

  • Anslut en USB-enhet som innehåller spelbara filer.

USB NO SUPPORT: USB-enheten stöds inte.

  • Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.

USB OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.

  • Koppla från USB-enheten, tryck sedan på SRC (källa) för att välja en annan källa.
  • Ett fel har inträffat med USB-enheten eller en enhet som inte stöds är ansluten.