Det tar längre tid att spela en USB-enhet.

  • USB-enheten innehåller filer med en komplicerad trädstruktur.