Visningen försvinner när enheten används. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

  • [BLACK OUT] (svart) är inställt på [B.OUT-ON].