Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

För att kunna använda en ihopparad enhet måste den anslutas till denna enhet. Vissa ihopparade enheter ansluts automatiskt.

  1. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [BLUETOOTH], tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [BT SIGNAL], tryck sedan på den.
    Se till att (BLUETOOTH) tänds.
  3. Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.
  4. Manövrera BLUETOOTH-enheten för att ansluta till denna enhet.
    (mobiltelefon) eller (ljud) tänds.
Ikon i teckenfönstret Information

(mobiltelefon)
Tänds när det går att ringa handsfreesamtal genom att aktivera HFP (Handsfree Profile).

(ljud)
Tänds när det går att spela upp på ljudenheten genom att aktivera A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Ansluta denna enhet till den senast anslutna enheten

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.
Tryck på SRC (källa) för att välja [BT AUDIO] och tryck på (spela upp/paus) för att ansluta med ljudenheten.
Tryck på CALL (endast tillgängligt när det inte finns någon ljudenhet eller mobiltelefon ansluten till enheten).

Tips

  • Med BLUETOOTH-signal på: när tändningen slås på ansluter denna enhet automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen.

OBS!

  • När du streamar BLUETOOTH-ljud går det inte att ansluta denna enhet till en mobiltelefon. Anslut istället mobiltelefonen till denna enhet.

Fånga upp din röst vid handsfreesamtal

Du måste installera mikrofonen (medföljer).