När ”Sony | Music Center”-programmet körs via BLUETOOTH, växlar teckenfönstret automatiskt till [BT AUDIO].

  • Sony | Music Center”-programmet eller BLUETOOTH-funktionen har misslyckats.
  • Kör programmet igen.