Användning av RDS (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

NO AF: Inga alternativa frekvenser.

  • Tryck på / (SEEK –/+) när programtjänstens namn blinkar. Enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation) ([PI SEEK] visas).

NO PI: Inget program identifieras. Vald station har ingen PI-data (programidentifikation).

  • Välj en annan station.

NO TP: Inga trafikprogram.

  • Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga TP-stationer.