En samtalspartner säger att volymen är för låg eller för hög.

  • Justera volymen därefter genom att använda justering av mikrofonförstärkning.