Förbereda en mobiltelefon

Anslut mobiltelefonen till denna enhet för att använda den. Du kan ansluta två mobiltelefoner till enheten.