Söka genom att hoppa över alternativ (hoppa över)

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.

 1. Under USB-uppspelning trycker du på (sök).
 2. Tryck på (SEEK +).
 3. Vrid kontrollratten för att välja alternativet.
  Listan hoppas över i steg på 10 % av det totala antalet alternativ.
 4. Tryck på ENTER för att återgå till ”Quick-BrowZer”-läget.
  Valt alternativ visas.
 5. Vrid kontrollratten för att välja önskat alternativ, tryck sedan på den.
  Uppspelningen startar.