Välja kanaler för SiriusXM

  1. Tryck på (sök).
  2. Vrid kontrollratten för att välja [CHANNEL], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja önskad kanal, tryck sedan på den.

Välja kanaler i snabbsökningsläge

Håll (upp) eller (ner) intryckt på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder efter att du valt [CHANNEL], tryck sedan på ENTER.