Det går inte att spela ljudfilen.

  • USB-enhet som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*

* Det här systemet har stöd för FAT16 och FAT32 men vissa USB-enheter hanterar inte alla dessa FAT-format. Mer information finns i bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.