Ställa in område/region (DSX-B700(EUR))

När enheten har återställts visas inställningsskärmen för område/region.

  1. Tryck på ENTER när [AREA] visas.
    Området/regionen som är inställd visas.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [EUROPE] eller [RUSSIA], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja [YES] eller [NO], tryck sedan på den.
    Om inställningen för område/region ändras återställs enheten och därefter visas klockan.

Denna inställning kan konfigureras i den allmänna inställningsmenyn.