Söka efter en station via stationsgrupp

Se till att [SEEK BY] under [GENERAL] är inställt på [STATION GP] före användning.

  1. Tryck på MODE för att välja [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
  2. Tryck på / (SEEK –/+) för att söka efter en station inom en stationsgrupp. Håll / (SEEK –/+) intryckt för att söka efter andra stationsgrupper.
    Sökningen stoppas när enheten tar emot en station/stationsgrupp. Sök tills önskad station tas emot.