Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.

  • Om ingen funktion utförs under 5 minuter och [DEMO-ON] är inställt, startar demonstrationsläget.
    • Ställ in [DEMO-OFF].