Välja källa eller program

Du kan manövrera för att välja önskad källa eller program på din iPhone/Android-smarttelefon.

Välja källan

Tryck flera gånger på SRC (källa). Tryck annars på SRC (källa), vrid kontrollratten för att välja önskad källa, tryck sedan på ENTER.

Visa listan över källa

Tryck på SRC (källa).

Utföra inställningar av ljud och visning

Du kan justera inställningarna som relaterar till ljud och visning via din iPhone/Android-smarttelefon.


Mer information om inställningar finns i programmets hjälpavsnitt.