BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.

  • Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt i minst 2 sekunder, starta sedan enheten igen.