DAB/DAB+-radiomottagning (DSX-B710D)

NO INFO

  • Det finns ingen märkningsinformation för aktuell DAB-station.

NO STATION: Det går inte att ta emot DAB-signalen.

  • Utför automatisk kanalinställning.
  • Kontrollera anslutningen för DAB-antennen.
  • Kontrollera så att [ANT-PWR] är inställt på [ON].

RECEIVING

  • DAB-källan har valts och enheten väntar på att ta emot en station.