Välja programtyper (PTY)

Använd PTY för att visa eller söka efter en önskad programtyp.

  1. Tryck två gånger på PTY inom 2 sekunder för att välja PTY.
  2. Vrid kontrollratten tills önskad programtyp visas, tryck sedan på den.
    Enheten listar alla stationer för vald programtyp.
  3. Vrid kontrollratten tills önskad station visas, tryck sedan på den.
    Mottagningen startar.

Olika typer av program

NEWS (Korta nyheter), AFFAIRS (Fördjupning av nyheter), INFO (Allmän information), SPORT (Sport), EDUCATE (Utbildningsprogram), DRAMA (Teater och program om teater), ARTS (Kultur i bred mening), SCIENCE (Vetenskapsprogram), TALK (Underhållningsprogram), POP (Populärmusik), ROCK (Rockmusik), EASY (Underhållningsmusik), CLASSICS (Lätt klassisk musik (ej kompletta verk)), CLASSICS (Kompletta klassiska verk), OTHER M (Övrig Musik), WEATHER (Väderraporter), FINANCE (Ekonomiprogram), CHILDREN (Barnprogram), FACTUAL (Program om sociala frågor), RELIGION (Andliga frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor och semester), LEISURE (Fritid och hobby), JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell musik), OLDIES (Klassisk pop), FOLK (Folkmusik), DOCUMENT (Dokumentärer)