Använda stationslistan

Med hjälp av stationslistan kan du enkelt välja önskad station.

  1. Tryck på (sök) under uppspelning.
  2. Tryck på (SEEK +) för att välja sorteringsordning [STATION SORT BY DATE] eller [STATION SORT BY A TO Z].
  3. Vrid kontrollratten för att välja önskad station, tryck sedan på den.
    Uppspelningen startar.