Kontrollera batterispänningen

Du kan kontrollera aktuell batterispänning. (Ej tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

  1. Tryck upprepade gånger på DSPL (visning) tills skärmen med batterispänning visas.