Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

När en BLUETOOTH-enhet ansluts för första gången krävs en ömsesidig registrering (som kallas ”ihopparning”). Genom ihopparningen kan denna enhet och andra enheter känna igen varandra. Denna enhet kan ansluta två BLUETOOTH-enheter (två mobiltelefoner eller en mobiltelefon och en ljudenhet).

 1. Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 meter från enheten.
 2. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [BLUETOOTH], tryck sedan på den.
 3. Vrid kontrollratten för att välja [PAIRING], tryck sedan på den.
 4. Vrid kontrollratten för att välja [DEVICE 1]* eller [DEVICE 2]*, tryck sedan på den.
  (BLUETOOTH) blinkar när enheten befinner sig i standbyläge för ihopparning.

  *[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till namnet på ihopparad enhet när ihopparningen är genomförd.

 5. Utför ihopparning på BLUETOOTH-enheten för att identifiera denna enhet.
 6. Välj namnet på din modell som visas i BLUETOOTH-enhetens teckenfönster.
  Upprepa från steg 2 om namnet på din modell inte visas.
 7. Om du måste ange en kodnyckel* på BLUETOOTH-enheten anger du [0000].
  När ihopparningen är gjord lyser (BLUETOOTH) med ett fast sken.

  * Kodnyckel kanske kallas ”Säkerhetskod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”Lösenord” osv. beroende på enheten.

 8. Välj denna enhet på BLUETOOTH-enheten för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.
  (mobiltelefon) eller (ljud) tänds när anslutningen är upprättad.

OBS!

 • Det går inte att identifiera enheten från en annan enhet när den ansluts till en BLUETOOTH-enhet. Växla till ihopparningsläget och sök efter denna enhet från en annan enhet för att möjliggöra identifiering.

Starta uppspelning

Tryck på SRC (källa) för att välja [BT AUDIO].

Koppla från ihopparad enhet

Utför steg 2 till 4 för frånkoppling när denna enhet och BLUETOOTH-enheten är ihopparade.