BLUETOOTH-funktion

BT AUDIO NO DEVICE: En BLUETOOTH-ljudenhet är inte ansluten eller går inte att identifiera.

  • Se till att en BLUETOOTH-ljudenhet är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med BLUETOOTH-ljudenheten.

ERROR: Vald funktion kunde inte utföras.

  • Vänta en stund och försök sedan igen.

NO DEVICE: En mobiltelefon med HFP (Handsfree Profile) är inte ansluten eller går inte att identifiera.

  • Se till att en mobiltelefon med HFP är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med mobiltelefonen via HFP.

NO INFO: Telefonnumret är dolt av den som ringer.

NO SUPPORT: Vald funktion tillåts inte eller stöds inte.

  • Se till att BLUETOOTH-enheten har stöd för HFP (Handsfree Profile).

UNKNOWN: Det går inte att visa namn eller telefonnummer.