Underhåll

Byta fjärrkontrollens litiumbatteri (CR2025) (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)DSX-B700W)

När batteriet börjar bli svagt minskar fjärrkontrollens räckvidd.

VAR FÖRSIKTIG

Batteriet kan explodera om du inte sätter i det på rätt sätt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.

Bilden visar hur litiumbatteriet ska sättas i på rätt sätt i fjärrkontrollen

A: Litiumbatteri (CR2025) +-sidan vänd uppåt

OBS!

  • Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om någon skulle råka svälja batteriet.