Sony | Music Center”-inställning (SONY APP)

Upprätta och avsluta ”Sony | Music Center”-funktionen (anslutning).