Spela en USB-enhet

I den här bruksanvisningen används ”iPod” som en generell term för iPod-funktionerna på en iPod och iPhone om inget annat anges i texten eller bilderna.


För mer information om kompatibiliteten för din iPod, se ”Om iPod” eller besök supportsidan.


USB-enheter* av typen AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer Protocol) kompatibla med USB-standarden går att använda. Beroende på USB-enheten går det att välja Android-läget eller MSC/MTP-läget på enheten.
Vissa digitala mediaspelare eller Android-smarttelefoner kan kräva inställning av MTP-läget.

* t.ex. en USB-flashenhet, digital mediaspelare, Android-smarttelefon

OBS!

 • Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.
 • Smarttelefoner med Android OS 4.1 eller högre installerat har stöd för Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Det kan hända att vissa smarttelefoner däremot inte har fullt stöd för AOA 2.0 även om Android OS 4.1 eller högre har installerats. Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din Android-smarttelefon.
 • Uppspelning av följande filer stöds inte.
  MP3/WMA/AAC/FLAC:
  • upphovsrättsskyddade filer
  • DRM-filer (Digital Rights Management)
  • Flerkanalsljudfiler
  MP3/WMA/AAC:
  • förlustfria komprimeringsfiler


Innan anslutning upprättas väljer du USB-läget (Android-läget eller MSC/MTP-läget) beroende på USB-enheten.

 1. Anslut en USB-enhet till USB-porten.
  Uppspelningen startar.
  Om en enhet redan är ansluten trycker du på SRC (källa) för att välja [USB] så startar uppspelningen ([IPOD] visas i teckenfönstret när iPod identifieras).
 2. Ställ in denna enhets ljudvolym.


Stoppa uppspelning

Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Ta bort enheten

Stoppa uppspelningen och ta sedan bort enheten.

Försiktighetsåtgärder för iPhone

När du ansluter en iPhone via USB, styrs telefonsamtalsvolymen av din iPhone, inte enheten. Höj inte volymen på enheten under ett pågående samtal eftersom ett plötsligt högt ljud kan höras när samtalet avslutas.