BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

PAIRING (ihopparning)

Ansluter upp till två BLUETOOTH-enheter: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till namnet på ihopparad enhet när ihopparningen är genomförd.


AUDIO DEV (ljudenhet)

Väljer ljudenheten. [*] visas på enheten som är ihopparad med [DEVICE 1] eller aktuell A2DP-kompatibel ljudenhet.


RINGTONE (ringsignal)

Välj källa för ringsignalsutmatningen från högtalarna: [1] (förinställd ringsignal på denna enhet), [2] (ringsignal från mobiltelefonen*).

*Det kan hända att denna inställning inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.


AUTO ANSWER (automatiskt svar)

Ställer in att enheten ska svara automatiskt på ett inkommande samtal: [OFF], [1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).


AUTO PAIR (automatisk ihopparning)

Starta BLUETOOTH-ihopparning automatiskt när iOS-enhet med version 5.0 eller senare är ansluten via USB: [ON], [OFF].


BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal)

Aktiverar/inaktiverar BLUETOOTH-funktionen.


BT INITIAL (BLUETOOTH-initiering)

Initierar alla BLUETOOTH-relaterade inställningar (ihopparningsinformation, enhetsinformation etc.): [YES], [NO].
Initiera alla inställningar när enheten ska kasseras.
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)


VOICE-OUT (röstutmatning)

Väljer högtalare för handsfreesamtal:
[VOICE FRONT] (främre högtalare), [VOICE REAR] (bakre högtalare), [VOICE ALL] (alla högtalare).
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)