Siri Eyes Free” har inte aktiverats.

  • Utför en handsfreeregistrering för en iPhone med stöd för ”Siri Eyes Free”.
  • Ställ in Siri-funktionen till på för din iPhone.
  • Avbryt BLUETOOTH-anslutningen mellan iPhone och enheten, och anslut sedan igen.