Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.

  • Tidsinformationen i radiovågorna är inte korrekt.
    • Tryck på MENU, ställ in [CLOCK] under [GENERAL] på [MANUAL], justera sedan klockan manuellt.