Bokmärkning

Det går att bokmärka och spara det spår som för närvarande spelas i ditt Pandora®-konto.

  1. Tryck på MODE under uppspelning.