Guide till delar och kontroller

Huvudenhet

Bild på huvudenheten

Fjärrkontroll (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

Bild på fjärrkontrollen

VOL (volym) +-knappen har en taktil punkt.


Ta bort isoleringsfilmen före användning.

 1. (sök)
  Under uppspelning:
  Växlar till sökläget.
  (Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är ansluten.)
  Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
  Växlar till sökläget.
  PTY (programtyp)
  Under FM-mottagning:
  Väljer PTY för RDS.
  Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
  Tryck två gånger inom 2 sekunder för att välja PTY.
  Håll intryckt i minst 2 sekunder för att utföra automatisk kanalinställning för att uppdatera stationslistan.
 2. SRC (källa)
  Slår på strömmen.
  Ändrar källan.
  OFF
  Håll intryckt i 1 sekund för att stänga av källan och visa klockan.
  Håll intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av strömmen och teckenfönstret.
  Om enheten stängs av och visningen i teckenfönstret försvinner går det inte att manövrera via fjärrkontrollen (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W).
 3. EXTRA BASS
  Förstärker basljudet synkroniserat med volyminställningen. Tryck för att ändra EXTRA BASS-inställningen: [1], [2], [OFF].
 4. Teckenfönster
 5. USB-port
 6. / (SEEK –/+)
  Under radiomottagning:
  Ställer automatiskt in radiostationer. Håll intryckt för manuell inställning.
  Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
  Väljer en station. Håll intryckt för att söka efter en stationsgrupp.
  (Endast tillgängligt när [SEEK BY] är inställt på [STATION GP].)
  / (föregående/nästa)
  / (snabbspolning bakåt/snabbspolning framåt)
 7. MODE
  (tillbaka)
  Återgår till föregående visning.
 8. CALL
  Aktiverar samtalsmenyn. Tar emot/avslutar ett samtal.
  Håll intryckt i minst 2 sekunder för att växla BLUETOOTH-signalen.
 9. Mottagare för fjärrkontrollen
 10. Nummerknappar (1 till 6)
  Tar emot förinställda radiostationer. Håll intryckt för förinställning av stationer.
  Under DAB-mottagning (DSX-B710D):
  Tar emot förinställda DAB-stationer eller radiostationer.
  Håll intryckt för förinställning av DAB-stationer eller radiostationer.
  ALBUM /
  Hoppar över ett album för ljudenheten. Håll intryckt för att hoppa över flera album i följd.
  (Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är ansluten.)
  Tryck på för tumme upp eller för tumme ner i Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W).
  (repetera)
  (Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är ansluten.)
  (blanda)
  (Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är ansluten.)
  MIC (mikrofon)
  (spela upp/paus)
 11. Kontrollratt
  Justerar volymen.
  PUSH ENTER
  Bekräftar det valda alternativet.
  Tryck på SRC (källa), vrid och tryck sedan för att ändra källa (tidsbegränsning på 2 sekunder).
  MENU
  Inställningsmenyn öppnas.
  VOICE
  Håll intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera röstuppringning, röstigenkänning (endast Android-smarttelefoner) eller Siri-funktionen (endast iPhone).
 12. AUX-ingångsuttag
 13. DSPL (visning)
  Ändrar visningsalternativen.
  SCRL (bläddra)
  Håll intryckt för att bläddra bland visningsalternativ.
 14. SOUND
  Öppnar SOUND-menyn direkt.
  MENU
  Håll intryckt för att öppna inställningsmenyn.
 15. /// (vänster/upp/ner/höger)
  Väljer ett inställningsalternativ etc.
  ENTER
  Bekräftar det valda alternativet.
  Håll intryckt i minst 2 sekunder för att upprätta eller avsluta ”Sony | Music Center”-funktionen.
  / (föregående/nästa)
  +/– (album +/–)
 16. VOL (volym) +/–