Anslutning är inte möjlig.

  • Anslutningen styrs från en sida (denna enhet eller BLUETOOTH-enhet), inte båda.
    • Anslut till denna enhet från en BLUETOOTH-enhet eller tvärtom.