Visningen försvinner från/visas inte i teckenfönstret.

  • Dämpad belysning är inställd på [DIMMER-ON].
  • Visningen försvinner om du håller OFF intryckt.
    • Tryck på OFF på enheten tills visningen försvinner.