Ringa ett samtal från samtalshistoriken

  1. Tryck på CALL.
    När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [RECENT CALL], tryck sedan på den.
    En lista över samtalshistoriken visas.
  3. Vrid kontrollratten för att välja ett namn eller telefonnummer i samtalshistoriken, tryck sedan på den.
    Samtalet påbörjas.