Telefonens ljudkvalitet är dålig.

  • Telefonens ljudkvalitet är beroende av mobiltelefonens mottagningsförhållanden.
    • Flytta bilen till en plats där mobiltelefonens signal förstärks, om mottagningen är dålig.