Återkoppling med ”tummar”

Med hjälp av återkoppling med ”tumme upp” eller ”tumme ner” kan du specialanpassa stationer.

  1. Tryck på (tumme upp) eller (tumme ner) under uppspelning.