Teckenfönstret/belysningen blinkar.

  • Strömförsörjningen är inte tillräcklig.
    • Kontrollera så att bilbatteriet förser enheten med tillräckligt mycket ström. (Strömkraven är 12 V DC.)